-40%

מצופים אינטקס בקופסא

₪ 25.00 ₪ 15.00 15.00

אפשרויות זמינות

כמות

מצופים כתומים גדולים 58642 INTEXבגילאים 

איכותי ובטיחותי במיוחד

INTEX מותג הבריכות המוביל בעולם 
גם במצופים