שלום רב! זוהי פניית המערכת:
בא.ג בריכות שחייה אוהבים לתת שירות, למרות מעבר למה שנכתב כאן בתקנון אנו מבטיחים לעשות את הטוב ביותר כדי שקהל לקוחותינו ישאר מרוצה - לכן כל בעיה אפשר לנסות לפתור בשיחת טלפון -  

צור קשר

טלפון 02-6661933
דואר אלקטרוני - Allpools.co.il@gmail.com
כתובת החנות ות.ד: יעקב אליאב 5 , גבעת שאול , ירושלים

תקנון האתר

ברוכים הבאים לא.ג בריכות שחייה - Allpools - באתר תוכלו למצוא מגוון רחב של מוצרים בתחום הבריכות, המתפנחים והמוצרים המתאימים ומשלימים לגינה לים ולבריכה. 

האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת ע"י א.ג מערכות מים  . השימוש והקניה ב-א.ג בריכות שחייה - Allpools כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש ב- אתר - א.ג בריכות שחייה - Allpools מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר א.ג בריכות שחייה - Allpools מצהיר בעצם ביצוע הרכישה - כי היונו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר א.ג בריכות שחייה - Allpools ,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד א.ג מערכות מים ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות א.ג מערכות מים ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

 

. המוצרים המוצעים

רוב המוצרים המוציעים באתר זמינים בחנות, אך לעיתים ישנם מוצרים הזמינים באתר אך אינם זמינים לאיסוף מיידי בחנות - במקרה זה א.ג בריכות שחייה - Allpools מתחייבת לספק את המוצר תוך 7 ימי עסקים - לרוב מהר יותר 

במקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה / זכיה , תיהיה רשאית ספורט סנטר בריכות להודיע ללקוח על ביטול הקניה / זכיה במכירה האישית , במקרים אלו הלקוח לא יחויב , וא.ג בריכות שחייה - Allpools תעשה את המיטב ותציע ללקוח מוצר חלופי.

פרטים נוספים כלפי כל מוצר, זמינות , שאלות טכניות וסתם לקשקש ניתן בטלפון 02-6661933

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחויבות.

אחריות ושירות :
האחריות הינה אחריות יבואן או יצרן. א.ג בריכות שחייה - Allpools מהווה כספק שירות בלבד לצורך עניין זה.
תנאי האחריות הם בכפוף לתנאיו והחלטתו של היבואן.
פגיעה פיזית או שבר יגרמו לפקיעת האחריות.
האחריות לא תחול במקרה של שבר בזדון, רטיבות או שימוש לא נאות במוצרים.
הרכבה לקויה של המוצר עלולה לגרום לפקיעתה של האחריות.
האחריות לא תחול במקרה והלקוח בחר להרכיב את המוצר ללא הרכבה מקצועית מטעם החנות.
לכל מוצר הדורש שירות של אחריות יש להביאו לחנות היבואן לצורך בדיקה/תיקון/החלפה לפי הצורך.
לכל מוצר זמן תקופת האחריות אחרת. אם לא מצויין זמן אחריות, יש להתייחס לכך שאין אחריות על המוצר והשיקול דעת בעניין זה הוא של החברה בלבד. או להתקשר לחנות לברר לגבי זמן וטיב האחריות ב- 02-6661933

הדין החל על ההזמנות באתר א.ג בריכות שחייה - Allpoolsט הוא הדין הישראלי בלבד,
סמכות השיפוט הייחודית לכל דבר ועניין נתונה לבתי המשפט בארץ.

 

. פרטי המשתמש

בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים :ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם, חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.

הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לא.ג מערכות מים.

המידע שנמסר בעת הרכישה מוועבר דרך חברת איי-קאונט בע"ב וחברת pay-pal (החברות שנותנות את שרותי הסליקה באתר) והיא האחראית הבלעדית על מידע זה. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר כל מידע הקיים אצלנו (כולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי) לאחר, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר.

. ביטולים והחזרות 

ניתן לבטל רכישת מוצר עד 3 ימים ממועד ההזמנה, הביטול ייעשה אך ורק בשיחת טלפון , והנהלת החברה אישרה את הביטול.
על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.

על אף האמור לעיל ,ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין או הועבר לחברת ההובלות ) ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני. מעבר לזמן שצויין יחויב המזמין בדמי ביטול ,על ידי שליחת הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני . מעבר לזמן שצויין יחוייב המזמין בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בשיעור של 5% ממחירו הכולל של המוצר.

אם הועבר המוצר לחברת ההובלות או סופק ללקוח אזי יתווספו לדמי הביטול גם עלות משלוח ). 

אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים .

מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של חברות המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים,  הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של א.ג מערכות מים ללקוח, 

 

6. ברירת דין ומקום שיפוט

התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז ת"א בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.

7. תנאים נוספים

א.ג מערכות מים לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

א.ג מערכות מים לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

א.ג מערכות מים שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.

א.ג מערכות מים שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח  ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינוייים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנו על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית א.ג מערכות מים להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית א.ג מערכות מים, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

א

שלום רב! זוהי פניית המערכת:
בא.ג בריכות שחייה אוהבים לתת שירות, למרות מעבר למה שנכתב כאן בתקנון אנו מבטיחים לעשות את הטוב ביותר כדי שקהל לקוחותינו ישאר מרוצה - לכן כל בעיה אפשר לנסות לפתור בשיחת טלפון -  

צור קשר

טלפון 02-6661933
דואר אלקטרוני - Allpools.co.il@gmail.com
כתובת החנות ות.ד: יעקב אליאב 5 , גבעת שאול , ירושלים

Allpools - תנאי שימוש באתר א.ג בריכות שחייה -

תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

 1. קדימון

  אתר Allpools - באתר א.ג בריכות שחייה (להלן Allpools - באתר א.ג בריכות שחייה) הוא אתר המשתמש כאתר ("מכירת ציוד לבריכות שחייה") ייצוגי עבור "Allpools - באתר א.ג בריכות שחייה" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן

  בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן.

  הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.

 2. קניין רוחני

  האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר "Allpools - באתר א.ג בריכות שחייה" ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר "Allpools - באתר א.ג בריכות שחייה".

  בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש.

 3. תוכן האתר

  אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.

  קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

  התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של "Allpools - באתר א.ג בריכות שחייה" ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 3) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.

 4. ניהול משתמשים ומבקרים באתר

  הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

  צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לה תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר "Allpools - באתר א.ג בריכות שחייה".

 5. גילוי נאות

  באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

  בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

 6. איזור שיפוט

  בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.

 

 

קניה מהנה.